2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (aktuali redakcija nuo 2024.01.16)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2024 m. rugsėjo 27 d.

Bendra paramos suma – 2 186 678,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 263 261,40 Eur (t.y. iki 15 proc.)

Papildomos paramos lėšos (Euri lėšos) – 111 602,00 Eur (t.y. 100 proc.)

Papildomos paramos lėšos sumaniųjų kaimų projektams (EURI) – 240 000,00 (t.y. 100 proc.)

Virškontraktinės lėšos – 84 667,15 Eur (t.y. 100 proc.)

Virškontraktinės lėšos (EURI) – 80 000 Eur (t.y.100 proc.)

Euri – Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė


Nebegaliojančios strategijos versijos:

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos – 1 493 343,00 Eur (t.y. 80 proc.)

  • Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 193 451,85 Eur  (t.y. 85 proc)
  • Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 210 609,15 Eur  (t.y. 15 proc.)
  • Euri lėšos – 89 282,00 Eur (t.y. 100 proc.)

Kaimo vietovių VPS administravimo išlaidos – 373 335,00 Eur (t.y. 20 proc.)

  • Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 298 362,75 Eur  (t.y. 85 proc.)
  • Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 52 652,25 Eur  (t.y. 15 proc.)
  • Euri lėšos – 22 320,00 Eur (t.y. 100 proc.)

Paramą reglamentuoja:

  1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D‑507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Administravimo taisyklės).
  2. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomeninių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (VPS atrankos taisyklės)
  3. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (VPS administravimo taisyklės).
  4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016 m. balandžio 4 d. kanclerio potvarkis Nr. 4D-56 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros  2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ sąrašo patvirtinimo“.