Molėtų rajono VVG vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 2023 metais ir ateities planai

Atėjus naujiems metams ir žengiant žingsnį į priekį, svarbu peržvelgti, kokie gi buvo tie praėję metai. 2023 m. Molėtų rajono vietos veiklos grupei „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi, veiklūs bei pažymėti ne vienu pokyčiu.

2023 m. nemažai pokyčių įvyko Molėtų r. VVG valdyboje bei administracijoje. Tų pačių metų pavasarį vyko rinkiminis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu keitėsi valdybos sudėtis: valdžios atstovų skaičius sumažėjo nuo 3 iki 2 asmenų, tuo tarpu verslo atstovų – padidėjo nuo 3 iki 4 asmenų. Taip pat keitėsi 4 valdybos nariai: 3 pilietinės visuomenės atstovai ir naujai išrinktas 1 verslo atstovas. Šie pokyčiai buvo vykdomi atsižvelgiant į VPS administravimo taisyklių pasikeitimus. Be visų šių valdybos narių pokyčių, metų eigoje keitėsi ir Molėtų r. VVG administracijos darbuotojai.

2023 m. Molėtų r. VVG administracijos darbuotojos kėlė kvalifikaciją mokymuose „Bendruomenių veiklos formos ir kryptys“ bei įvairiuose seminaruose viešinimo subtilybėms įsisavinti. Žinių semtasi bei gerąja patirtimi dalintasi dalyvaujant Vietos veiklos grupių tinklo organizuojamoje konferencijoje „Sumanus LEADER“, „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ baigiamojoje konferencijoje „Lūkesčiai ir pasiekimai“, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės konferencijoje „Sumanių kaimų vystymo perspektyvos“, Žemės ūkio ministerijos rengiamoje konferencijoje „LEADER strategijos. Pradžia.“, dirbtuvėse „Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas“, konferencijoje „Dalinimasis gerąja patirtimi organizuojant tarptautines Lietuvos ir Lenkijos konferencijas“, VVG tinklo visuotiniame narių susirinkime, kuriame buvo išrinkta ir patvirtinta nauja VVG tinklo valdyba bei naujas VVG tinklo pirmininkas, išplėstiniuose VVG tinklo valdybos posėdžiuose bei posėdžiuose kartu su Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM atstovais, aptariant probleminius klausimus, taisyklių pakeitimus ir kitą aktualią informaciją.

2023 – aisiais metais buvo skelbiami 6 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos priemones: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (gauta 2 paraiškos), „Sumanus kaimo vietovių vystymas“ (gauta 2 paraiškos), „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (gautos 2 paraiškos), „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (gauta 1 paraiška), „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (gauta 1 paraiška), „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ (gauta 2 paraiškos) bei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (gauta 3 paraiškos). Taigi, viso per metus buvo surinkta 13 vietos projektų paraiškų.

Praėjusiais metais finansavimas buvo skirtas 4 vietos projektams: MB „Zala Engineering Services“ projektui „Medžių persodinimas“, VšĮ „Stipri šeima“ projektui „Sumanios kaimo ekonominės-socialinės ekosistemos kūrimas“ (pilotinis Sumanių kaimų priemonės projektas), VšĮ „Molėtų gyvūnų gerovė“ projektui „Gyvūnų socializacijos centras „Duok leteną“, asociacijos Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“ projektui „Vaikų vasaros stovykla „Meniškas kaimas – aktyviai – linksmai – kūrybiškai“.  Taip pat 2 gautos projektų paraiškos buvo atsiimtos vertinimo metu. Šiuo metu dar 5 projektai pateikti pagal Molėtų r. VVG teritorijos vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos priemones yra vertinimo procese.

Visų 2023 m. patvirtintų vietos projektų paramos suma bendrai sudaro 276 222 Eur, t.y. 13 proc. visų Molėtų r. VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų.

Sėkmingai 2023 m. baigti ir įgyvendinti 10 projektų. Vienas iš jų MB „Šviesos garso“ projektas „MB „Šviesos garsas“ renginių techninis aptarnavimas“, kurio įgyvendinimo metu buvo įsigyta visa reikalinga įranga bei pradėtos teikti Molėtų rajone trūkstamos techninio (apšvietimo bei garso) renginių aptarnavimo paslaugos. Taip pat šio projekto metu buvo sukurtos 2 darbo vietos.

VBĮ „Molėtų kultūros centro“ projekto „Emocijų kelionė“ metu įgyvendinta socialinė iniciatyva, skirta atokiau gyvenančių jaunų žmonių socialinei atskirčiai mažinti bei pastiprinti jų emocinės sveikatos, sveiko gyvenimo būdo ir aktyvaus laisvalaikio įgūdžius. Projekte „Emocijų kelionė“ jaunimas iš Čiulėnų, Dubingių ir Videniškių seniūnijų dalyvavo 3 patyriminėse išvykose dviračiais, 3 edukaciniuose emocinės sveikatos stiprinimo užsiėmimuose bei 1 aktyvaus sveikatinimo stovykloje. Taip pat, projekto dalyviai, susipažinę su vietinėmis bendruomenėmis, kartu įrengė 3 laisvalaikio zonas. Šis projektas ir jo įgyvendinimas padidino jaunų žmonių užimtumą kaimiškose vietovėse, jie buvo plačiau įtraukti į visuomeninį gyvenimą bei bendruomenių veiklas.

Molėtų rajono ūkininkų sąjungos projekto „Vietinių tradicinių produktų pristatymas, pritaikant naujas technologijas“ įgyvendimo metu, įsigijus reikiamą edukacijai įrangą ir paslaugas, buvo sukurtas regioninis produktas – edukacija, pristatanti produktus užaugintus ir pagamintus vietinių ūkininkų, kurie apdoroti, naudojant naujos technologijos džiovinimo būdą – liofilizavimą. Taip pat šio projekto metu buvo sukurta nauja rinkodaros priemonė – Molėtų rajono ūkininkų sąjungos internetinė svetainė su elektroninės parduotuvės funkcija. Šioje svetainėje viešinama informacija apie ūkininkų auginamus ir gaminamus produktus, apie naujų technologijų naudą bei galimybes jas pritaikyti ūkiuose, pristatoma edukacija ir skelbiama kita aktuali informacija. Be viso to, vietiniai ūkininkai turi galimybę pasinaudoti elektroninės parduotuvės funkcija bei taip parduoti savo produkciją elektroninėje erdvėje. Šio projekto įgyvendinimo metu buvo surengtos 9 edukacijos, kurių metu vietos ūkininkai ir gyventojai buvo supažindinami su įrenginiais bei galimomis paslaugomis, taip pat buvo sudalyvauta 2 mugėse, pristatant produkciją.

VO „Alantos bendruomenės centras“ projekto „Alantos krašto šeimų šventė“ metu buvo vystytas Alantos krašto regioninis produktas – Alantos krašto šeimų šventė. Regioninis produktas – tradicinis renginys buvo organizuojamas, panaudojant istorinį ir kultūrinį krašto paveldą bei puoselėjant šv. Jokūbo atlaidų tradicijas.  Šio projekto metu suorganizuoti 2 šio sukurto regioninio produkto renginiai, kurių metu yra atkreipiamas dėmesys į istorines vietas, rengiamos įvairios parodos Alantos dvare bei Alantos žydų sinagogoje, vykdomos edukacinės veiklos, propaguojančios krašto kultūrinį, kulinarinį paveldą.

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projekto „Kultūros ir poilsio erdvė „Lauko galerija“ metu buvo sukurtas naujas regioninis produktas – kultūrinė poilsio erdvė „Lauko galerija“. Ši ypatinga poilsio erdvė sukurta su skulptūriniais ir žaidybiniais objektais, papuoštais lauko keramika. Joje galima aktyviai pailsėti, smagiai pažaisti, pažinti Molėtų krašto keramikos tradicijas bei tuo pačiu aplankyti netoliese esantį 600 metų senumo Šaukšteliškių ąžuolą. Projekto metu buvo sukurta vieta, kur galima atvykti aktyviai pailsėti ir smagiai pažaisti.

Įgyvendinus VšĮ „Bičių sodas“ projektą „Bičių mokyklėlė“ sukurtas regioninis produktas – veikianti edukacinė programa „Bičių mokyklėlė“. Šios programos metu lankytojams pristatomas bitininkystės amatas, jo atsiradimas, bičių nauda žmonėms bei gamtai. Taip pat edukacijos metu yra suteikiama galimybė iš arčiau susipažinti su bičių gyvenimu ir išsiimti medaus korį, degustuoti medų, išbandyti apiterapiją bei aromaterapiją, dalyvauti  varžybose, viktorinoje ar pasigaminti patiems savo rankų darbo dirbinį iš bičių produktų, pavyzdžiui: žvakę, balzamą ar kitus. Be viso to, projekto įgyvendinimo metu buvo pastatytas terapinis namelis, kuriame įsikūrusi „Bičių mokyklėlė“ bei įsigytas inventorius reikalingas edukacinėms veikloms vykdyti.

VšĮ „Sodela“ projekto „Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras“ įgyvendinimo metu buvo sukurta Molėtų rajono bendruomenėms, vietos namų ūkiams bei ūkininkams vaisių (obuolių, kriaušių ir kt. vaisių) surinkimo paslauga. Šia paslauga siekiama skatinti rajono gyventojus panaudoti turimą sodų derlių, sukuriant papildomą pridėtinę vertę ir naudą paslaugos gavėjams, bei parduoti vaisius, taip sudarant galimybę juos perdirbti, paversti į rinką tiekiamais produktais. Šio projekto metu sukurta nauja paslauga prisideda prie namų ūkių įsitraukimo į maisto tiekimo grandinę ir ūkių pajamų didinimo. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta paslaugai atlikti ir vykdyti reikalinga įranga: specializuotas savaeigis vaisių surinkimo, išvalymo ir paruošimo įrenginys, krovininė transporto priemonė, pritaikyta vaisių surinkimo savaeigiam įrenginiui pervežti bei surinktų vaisių gabenimui iki perdirbimo vietų, ir krovininė priekaba skirta didesniam surinktų vaisių kiekiui gabenti iki perdirbimo vietų. Taip pat projekto metu buvo sudarytos ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys su vietos ūkininkais, verslininkais ir pradėtas vykdyti išorinio modelio socialinis verslas. Pastarojo pagrindinė numatoma orientavimosi kryptis – asmenų švietimas sodininkystės srityje su tikslu išnaudoti esamą Molėtų rajone sodų potencialą, juos renovuojant, pritaikant naujiems rinkos ir verslo poreikiams. Be viso to, projekto metu buvo sukurta 1 darbo vieta.

Įgyvendinus Juozo Saukaičio projektą „Naujo verslo steigimas Molėtų VVG teritorijoje“ buvo įsteigtas statybos darbų ir paslaugų teikimo vienetas. Projekto metu buvo perkamas mini ekskavatorius, atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainė, aukštapjovė bei benzininis pjūklas. Visa ši įranga ir technika naudojama atliekant specializuotas statybos paslaugas statybos aikštelėse, atliekant kraštovaizdžio formavimo bei gerbūvio darbus statybos objektuose ir kituose. Taip pat įgyvendinus projektą buvo sukurtos 2 darbo vietos.

Alantos dvaro bendruomenė įgyvendino projektą „Kaimo ateities kūrimo mokymai kartu su gerosios patirties sklaida“. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti 7 išvykstamieji mokymai į Lietuvos regionus, taip pat buvo organizuoti finansinio raštingumo mokymai gyventojams bei skaityta 4 val. paskaita žaliosios energetikos tema. Projekto dalyviai įgyvendinus projektą įgijo kompetencijų kaimo paslaugų ir produktų, žaliosios energetikos bei trumpųjų maisto grandinių temomis. Visa tai yra svarbu rengiant ir įgyvendinant ateities vietos projektus.

MB EKO gėrimai projekto „Gazuotų sulčių manufaktūra Alantos miestelyje“ įgyvendinimo metu buvo suremontuotos ir pritaikytos gamybai patalpos bei įsigytas gazuotų sulčių gamybos įrangos komplektas. Šio projekto dėka buvo sukurtas naujas verslas Molėtų rajone – gazuotų, 100 proc. natūralios sudėties, obuolių sulčių gamyba, kur naudojami vietos namų ūkių ir ūkininkų ištekliai. Taip pat projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtos 2 darbo vietos.

2023 liepos 4 d. pasibaigė teritorinio bendradarbiavimo projektas „Kartos kartu“, kuriame Molėtų r. VVG kaip partneris kartu su Joniškio r., Prienų r. ir Telšių r. vietos veiklos grupėmis vykdė veiklas, o projekto pabaigą vainikavo „Kartos kartu“ baigiamoji konferencija. Įgyvendinant projektą „Kartos kartu“ 2023 m. buvo suorganizuoti 2 dviejų dienų renginiai – žygiai bei keletas partnerių koordinacinių susitikimų.

2023–aisiais Molėtų r. VVG tęsė partnerio įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra” su Anykščių rajono, miesto bei Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupėmis. Tais pačiais metais buvo suorganizuotos 2 sveikatingumo stovyklos Zarasų rajone ir Anykščiuose bei 1 sveikatos turizmo pažintinis vizitas aplankant Druskininkų ir Alytaus rajonų VVG projektus.

2023–uosius metus Molėtų r. VVG komanda pabaigė surengdama dvi konferencijas, kuriose apžvelgė naująją ir senąją/esamą strategijas. Spalio 20 d. vyko konferencija „Molėtų kraštas – tavo svajonių uostas”, kurios metu buvo pristatyta naujoji Molėtų r. VVG 2023–2027 vietos plėtros strategija bei aptarti naujam laikotarpiui aktualūs klausimai. Gruodžio 7 d. konferencijoje buvo apžvelgta Molėtų r. VVG 2014–2020 m. vietos plėtros strategija, jos įgyvendinimas bei esami rezultatus.

2023 m. baigti pasiekus gerus 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos rodiklius. 2023 m. pabaigai galime suskaičiuoti, jog viso buvo finansuoti 46 projektai (iš nusimatytų 46 projektų), baigti įgyvendinti 40 projektų (iš nusimatytų 46 projektų) bei sukurtos 32,5 darbo vietos (iš nusimatytų 30,25 darbo vietų). Taigi, galime pasidžiaugti, jog šios startegijos finansinis rezultatyvumas siekia 97,27 (74,20) proc., fizinis rezultatyvumas – 100 proc., o sukurtų naujų darbo vietų rodiklis siekia 107 proc. Norime pabrėžti, jog 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos numatoma pabaiga 2024 metų rugsėjo mėnesį.

Taip pat 2023 m. buvo ruošiamas naujos 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos projektas. Buvo suorganizuoti 9 susitikimai su Molėtų rajono gyventojais, siekiant išanalizuoti rajono gyventojų lūkesčius, iššūkius ir jų sprendimo galimybes įgyvendinant naująją strategiją. Išanalizavus susitikimų metu aptartą aktualią informaciją ir parengus 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos projektą, 2023 gegužės mėn. ši strategija buvo patvirtinta visuotiniame VVG narių susirinkime bei pateikta vertinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Tų pačių metų spalio 6 d. 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją patvirtino Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetas. 2024 metais numatoma strategijos įgyvendinimo pradžia.

2024 m. nusimato nemažiau intensyvūs. Visų pirma bus baigiamas 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas ir dirbama ties šios strategijos projektais: planuojamas papildomas 24 kvietimas sausio – vasario mėn. Taip pat šiais metais pradedama įgyvendinti ir naujoji 2023–2027 m. vietos plėtros strategija bei numatoma skelbti 6 kvietimus skirtingoms strategijos priemonėms. Dar pernai pasirašyta bendradarbaivimo sutartis ir prisiimti partnerio įsipareigojimai Joniškio r. VVG parengtame bei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM pateiktame tarptautinio bendradarbiavimo projekte, todėl, sėkmės atveju, planuojamas įgyvendinti Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Skonių keliais“ kartu su partneriais iš Joniškio r. , Vilkaviškio r. , Italijos ir Bulgarijos vietos veiklos grupėmis. Projekto metu planuojamos veiklos tarp partnerių nacionalinių skonių tema.

Detalesnę informaciją apie įvykusias veiklas bei renginius, kitų metų numatomus kvietimus teikti vietos projektus bei įvairių renginių anonsus galima rasti mūsų internetinėje svetainėje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, +370 683 07878, el. paštu moletuvvg@gmail.com. Taip pat mus galite sekti socialiniame tinkle Facebook (/moletuvvg).